Review – Understanding a Photograph by John Berger

John Berger is bekend van zijn baanbrekende boek Ways of Seeing.

De publicatie Understanding a Photograph is een bundeling van artikelen die in een tijdbestek van veertig jaar zijn verschenen. Dat levert een redelijk diverse oogst aan invalshoeken en bevindingen op. Berger analyseert  de foto van het lijk van  Che Guevara,  een foto van August Sander, de fotomontage van John Heartfield (Der Sinn des Hiltlergrusses), een schilderij als De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp.

De hamvragen die Berger wil beantwoorden: wat zien we eigenlijk? Wat zegt de afbeelding als we geen verdere informatie hebben? In hoeverre kun je een foto bekijken zonder de historische context?

Bergers artikelen gaan niet direct over de relatie tussen woord en beeld. Hij raakt er echter in zijn analyses vaak dicht aan. En zo levert hij onbedoeld een bijdrage aan het onderzoeken van de relatie tussen woord en beeld.

 Understanding a Photograph by John Berger
Understanding a Photograph
John Berger
Edited and introduced by Geoff Dyer
ISBN 9780141392028
Afbeelding 8

 

 

door Ronald van Eerten