Over ons

Het Instituut voor Beeldtaal zet zich in voor kennisontwikkeling over de wisselwerking tussen beeld en taal. Wij doen dit in theorie en praktijk, door het thema beeldtaal vanuit vele verschillende invalshoeken en disciplines te benaderen. 

Het Instituut voor Beeldtaal organiseert thematische bijeenkomsten, waarbij de deelnemers de richting mede-bepalen. Wij ontdekken de mogelijkheden en de betekenis van beeldtaal samen met het publiek. Het zelf doen is essentieel voor het verwerven van inzicht in het onderwerp; kennis delen met elkaar maakt dit extra waardevol. Dat gebeurt door discussie, in woorden, maar ook met beelden. Wij helpen de deelnemers om beter gebruik te maken van beelden in hun communicatie, waarnemen en denken.

Beelden spelen een toenemende rol in onze communicatie en informatieoverdracht. Verhalen worden steeds vaker verteld met behulp van beelden. Hoe werkt die interactie tussen tekst en beeld? Wat gebeurt er bij de vertaling van beeld naar tekst en van tekst naar beeld? Wat is de impact op ons leven en ons gedrag nu beeld dominanter wordt ten opzichte van taal?

Je ziet wat je denkt, met kennis van wat je weet.

Lees meer Over het instituut voor beeldtaal