Beleidstaal verbeeld: de raadpleging - 16 november

  • pakhuis De Zwijger
  • 16 november 2017, 20:00 – 22:00


Bron: EenVandaag Opiniepanel

Werkcollege – Beleidstaal verbeeld: de raadpleging
datum: donderdag 16 november
locatie: Pakhuis De Zwijger, Amsterdam
met: Toon Niël, Gijs Rademaker, Thomas Powell
voertaal: deels engels

We pakken de beeldtaaldraad op waar we op 19 oktober gebleven waren: Hoe kan de combinatie van taal en beeld (beeldtaal) bijdragen aan de maatschappelijke keuzes in politiek en bestuur? En zowel als boodschap van bestuurders aan bestuurden, maar zeker ook andersom. Hoe kunnen betrokken burgers hun voorkeuren kenbaar maken, liefst nog vóórdat het beleid al in hermetisch gesloten plannen is vervat?

Dat doen we heel praktisch aan de hand van het programma EenVandaag.
EenVandaag heeft een opiniepanel dat, gebruikmakend van verschillende technieken, een grote groep panelleden op genuanceerde wijze bevraagt over politiek actuele onderwerpen.

Gijs Rademaker van EenVandaag zal vertellen hoe zij dat doen, wie in het opiniepanel aan het woord komen en hoe hun reacties worden verwerkt, vormgegeven en uitgeserveerd.

Vervolgens gaan Toon Niël, Gijs Rademaker en Thomas Powell in discussie met de zaal over de vraag of de werkwijze van EenVandaag geschikt te maken is voor een alternatief soort mini-referenda. Zulke referenda zouden een fase in de beleidsvoorbereiding van een nationale of lokale overheid kunnen zijn. Een bottom-up approach.

De hamvraag is of je een grote bevolkingsgroep, met een sterk uiteenlopende “political literacy” wel voldoende kunt raadplegen met louter ‘talige’ middelen. Hoe kun je beeld en taal en andere expressiemiddelen op een effectieve manier combineren, zonder versimpeling en demagogie? Hoe bereik je een representatieve weergave van het publieke draagvlak voor nieuw op te stellen plannen?

 Toon Niël (1947) Vormgever (Rietveld-academie: grafisch/typografie/ fotografie) en politicoloog (Vrije Universiteit: bestuurskunde/methodologie). Ontwierp onderwijsleermiddelen (Unesco, Malmberg), boeken, beleidsdocumenten, data-visualisatie en 3d-objecten. Werkte voor de gemeente Amsterdam aan cultuurbeleid en sociaal beleid en nu free lance.

Tom Powell (1986, UK) Assistant Professor of Political Communication (Universiteit van Amsterdam). PhD in hoe beelden en woorden in nieuwsmedia samen onze politieke waarneming beïnvloeden (zie ook de Volkskrant). Studeerde neuroscience (MA) en psychologie (BA) met specialisatie in visuele perceptie. Visualiseerde sociale netwerken voor het UK ministry of Defence.

Gijs Rademaker (1978) is historicus en journalist. Studeerde geschiedenis en journalistiek (Rijksuniversiteit Groningen). Werkte bij de actualiteitenrubriek Netwerk. Is betrokken bij het samenstellen en verwerken van opinie-onderzoeken voor de uitzendingen van EenVandaag. Hij is het gezicht van het EenVandaag Opiniepanel. Hij presenteert de resultaten van de opinieonderzoeken en licht deze toe.

Gratis Entree. @instituutvoorbeeldtaal.nl o.v.v. aanmelden Taal Voorbij #33, 16 november 2017. Aanmelden kan op de site van Pakhuis de Zwijger, of stuur een mailtje naar info@instituutvoorbeeldtaal.nl.