Beleidstaal verbeeld - 19 oktober 2017

  • pakhuis De Zwijger
  • 19 oktober 2017, 20:00 – 22:00

 

SERIE De taal voorbij: beeld !  #32

Werkcollege – Beleidstaal verbeeld
datum: donderdag 19 oktober
locatie: Pakhuis de Zwijger in Amsterdam
met: Toon Niël

We gaan de mogelijkheden verkennen om met de samenwerking van taal en beeld de beleidsvoorbereiding (en daarmee de politieke besluitvorming) tot een opener proces te maken.

Sommige zaken kun je exact meten en tot op zes cijfers achter de komma vastleggen, maar in de voorkeuren van mensen heb je crispy sets en fuzzy sets. En ja hoor! De meeste politiek actuele onderwerpen zijn zo fuzzy als een mistige maandagochtend.

Daarbij komt dat voor veel mensen getalswaarden en waarschijnlijkheden niet erg leven. Communiceren met kwantitatieve gegevens is in de praktijk niet altijd zo exact en overtuigend.

Gelukkig zijn er veel manieren om taal en beeld zó met elkaar te verbinden dat de kern van de boodschap min of meer intuïtief wordt overgedragen. Zoals een ronde klok met wijzers een begrijpelijker beeld van de tijd geeft dan een digitale klok. Of zoals de taartpunten van een ‘pie’ een effectieve ondersteuning geven bij het begrijpen van een begroting.

Politicoloog én designer Toon Niël laat zien hoe de combinatie van taal en beeld, beeldtaal dus, informatie en communicatie veel levendiger, invoelbaarder en daarmee effectiever maakt. Ook, of misschien beter juist, in de bestuurlijke en ambtelijke domeinen. In één moeite door onderzoeken we of je, met interactieve (beeld)middelen, een dialoog met grote groepen mensen tot stand kunt brengen.

Toon Niël (1947) Vormgever (Rietveld-academie: grafisch/typografie/ fotografie) en politicoloog (Vrije Universiteit: bestuurskunde/methodologie). Ontwierp onderwijsleermiddelen (Unesco, Malmberg), boeken, beleidsdocumenten, data-visualisatie en 3d-objecten. Werkte voor de gemeente Amsterdam aan cultuurbeleid en sociaal beleid en nu free lance.

Gratis Entree. @instituutvoorbeeldtaal.nl o.v.v. aanmelden Taal Voorbij #32, 19 oktober 2017. Aanmelden kan op de site van Pakhuis de Zwijger, of stuur een mailtje naar info@instituutvoorbeeldtaal.nl.