Jaarverslag 2020 van het Instituut voor BeeldTaal

INLEIDING

Beeld speelt een steeds grotere rol in onze communicatie en onze teksten worden steeds korter. Maar beeld brengt andere informatie over dan tekst. Wat gebeurt er nu we meer met beelden gaan communiceren? Hoe beïnvloedt dat onze informatieoverdracht? Beeldtaal is overal om ons heen en toch is er nog weinig bekend over dit fascinerende fenomeen. Om hierin verandering te brengen is in 2014 de Stichting Instituut voor Beeldtaal opgericht door 7 enthousiaste vrijwilligers.

Het Instituut voor BeeldTaal wil de kennis over beeldtaal ontwikkelen en voor een breed publiek toegankelijk maken. Zij richt zich op drie doelen:

– Wetenschappelijke kennis over de wisselwerking tussen beeld en taal verzamelen en vergroten.
– Onderzoek naar de wisselwerking tussen beeld en taal stimuleren, in theorie en praktijk, vanuit allerlei disciplines en samen met het publiek.
– Toepassing van beeldtaal voor een breed publiek toegankelijk maken en stimuleren.

Het Instituut voor Beeldtaal initieert en ondersteunt initiatieven die deze doelen realiseren.

 

Activiteiten

Een korte beschrijving van de belangrijkste activiteiten van het instituut voor Beeldtaal.
– Denktank Instituut voor BeeldTaal
Geeft vorm aan en bewaakt het inhoudelijke gedachtegoed van het Instituut.

De denktank bestaat uit Ronald van Eerten, Marjan de Vries, Hein van Dongen, Jos Overbeeke, Charles Forceville, David den Ouden, Herman Ozinga en Erik van Delft. Vergaderingen zijn er ongeveer twee keer per jaar. Leden schrijven artikelen over beeldtaal voor de website. Ambitie is om deze artikelen te bundelen voor een publicatie.
Artikelen denktank: http://www.instituutvoorbeeldtaal.nl/category/artikelen/

– De Taal Voorbij: Beeld!
Serie werkcolleges over de interactie tussen beeld en taal in Pakhuis de Zwijger.

De werkcolleges hebben een uniek format waarin theorie, toepassing en actie-onderzoek worden gecombineerd. Thema’s voor het programma worden ingebracht door de denktank en door het publiek. Bij elk thema worden sprekers gezocht. Zo komt het hele spectrum van beeldtaal gaandeweg aan bod.
2020 stond in het teken van Corona. Er waren geen live events.

Overzicht eerdere werkcolleges: http://www.instituutvoorbeeldtaal.nl/category/evenement/

 

– Academy for Text and Image.
Praktisch toepasbare cursussen Beeldtaal voor organisaties onder het label Academy for Text and Image. De cursussen zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden om beeldtaal te gebruiken voor organisaties. Ze helpen deelnemers om beeldtaal te gebruiken in hun professionele activiteiten zoals productontwikkeling en communicatie. Begin 2020 is er een workshop programma ontwikkeld over inzicht in de wisselwerking tussen beeld en taal in beleid.
Marketing blijft een aandachtspunt.

Overzicht masterclasses: http://www.academyfortextandimage.com/category/masterclass/

– Instituut voor BeeldTaal online
Twee websites en een facebookpagina.
Webredactie voor de websites van instituutvoorbeeldtaal.nl en academyfortextandimage.com gebeurt door Marjan de Vries met support van Jos Overbeeke, Ronald van Eerten en Hein van Dongen. Het beter benutten van de mogelijkheden online blijft een aandachtspunt.
http://www.instituutvoorbeeldtaal.nl/

BEELDTAAL

https://www.facebook.com/Instituutvoorbeeldtaal/

– Stichting Instituut voor BeeldTaal
Het bestuur van Instituut voor BeeldTaal wordt gevormd door Marjan de Vries, Rozemarijn van der Vooren en Tim Stok. Er is jaarlijks een bestuursvergadering en regelmatig tussentijds overleg.

PARTNERS
– Samenwerking met Comik
Stichting Comik is een initiatief dat het zelf maken van strips stimuleert voor een breed publiek.

Comik laat zien hoe leuk het is om beeld in te zetten als integraal onderdeel van je verhaal. Het IvB en Comik zijn ontstaan vanuit hetzelfde gedachtegoed en zij ondersteunen waar mogelijk elkaars activiteiten. Op de website Comik.nl zijn in de 10 jaar van haar bestaan duizenden strips gepubliceerd. Het vormt hiermee een uitzonderlijke collectie. In 2020 is Comik.nl omgebouwd tot een museum website waar geen nieuw materiaal meer aan wordt toegevoegd. De site geeft nu een uniek overzicht van een breed spectrum aan strips van nederlandse auteurs in de periode 2010-2020.
http://www.comik.nl

– Samenwerking met Pakhuis de Zwijger
Vanaf de start van het Instituut voor Beeldtaal werken we samen met Pakhuis de Zwijger. Dit is in Nederland een toonaangevend centrum voor de Creatieve Industrie. De programmering van de serie de Taal Voorbij is in samenspraak ontstaan met Pakhuis de Zwijger en zij ondersteunt ons met faciliteiten en publiciteit.
https://dezwijger.nl/programmareeks/de-taal-voorbij

Instituut voor BeeldTaal 2021
We volgen de vlucht die online vergaderen heeft genomen met grote belangstelling. BeeldTaal is belangrijker dan ooit en de mogelijkheden worden omarmd op grote schaal. Toch is er nog altijd weinig wetenschappelijk onderzoek naar Beeldtaal en hoe dit ons leven en onze interactie beïnvloedt. In 2021 willen we dit niet alleen bestuderen maar ook zelf toepassen door onze workshops in een online vorm gieten. Voor de uitvoering van onze plannen zoeken we versterking voor marketing, fondsenwerving en productontwikkeling.