Financieel jaarverslag 2020

Uitgaven
De uitgaven in 2020 waren in totaal € 1306,67 en de belangrijkste kostenpost was:
– een beeldtaal professional (1.100,-).

Inkomsten
De inkomsten in 2019 bedroegen € 1500,00 en de belangrijkste bronnen waren:
– donaties (€ 1.500,00)

Financieel resultaat
Met de inkomsten van € 1.500,00 en uitgaven van € 1306,67 is een positief saldo geboekt van € 193,33. (31 december 2020).

Rekening Instituut voor Beeldtaal 2020
inkomsten 2020 uitgaven 2020
Saldo 2019 € 8.393,97 Webreus € 49,96
donaties € 1.500,00 ING € 146,71
Beeldtaal professional € 1.100,00
Materiaal € 10,00
Totaal € 9893,97   Totaal €1306,67
saldo 2020 € 8587,30

 

Penningmeester Instituut voor Beeldtaal

Tim Stok