Financieel jaarverslag 2019

Uitgaven
De uitgaven in 2019 waren in totaal € 1325,46 en de belangrijkste kostenpost was:
– een beeldtaal professional (1.100,-).

Inkomsten
De inkomsten in 2019 bedroegen € 1500,00 en de belangrijkste bronnen waren:
– donaties (€ 1.500,00)

Financieel resultaat
Met de inkomsten van € 1.500,00 en uitgaven van € 1.325,46 is een positief saldo geboekt van € 174,54. (31 december 2019).

 

 

Rekening Instituut voor Beeldtaal 2019
inkomsten 2019 uitgaven 2019
Saldo 2018

€ 8.026,10

Webreus € 19,98
donaties € 1.500,00 ING € 151,98
Beeldtaal professional € 1.100,00
Materiaal € 53,50
Totaal € 9.526,10   Totaal € 1.325,46
saldo 2019 € 8.200,64