Financieel jaarverslag 2018

Uitgaven

De uitgaven in 2018 waren in totaal € 1.398,64 De belangrijkste kostenpost was:
– een beeldtaal professional (1.250,-).

 

Inkomsten

De inkomsten in 2018 bedroegen € 1520,00 en de belangrijkste bronnen waren:
– donaties (€ 1.520,00)

 Financieel resultaat
Met de inkomsten van € 1.520,00 en uitgaven van € 1.398,64 is een positief saldo geboekt van € 121,36. (31 december 2018).

Rekening Instituut voor Beeldtaal 2018
inkomsten 2018 uitgaven 2018
Saldo 2017 € 7.904,74 Webreus € 20,98
donaties € 1.520,00 ING € 127,66
Beeldtaal professional € 1.250,00
Totaal € 9.424,74   Totaal € 1.398,64
saldo 2018 € 8.026,10