Financieel jaarverslag 2017

Uitgaven

De uitgaven in 2017 waren in totaal €1.244,54. De belangrijkste kostenpost was:
– Tekenaar (1.000,-).

 

Inkomsten

De inkomsten in 2017 bedroegen € 1.797,00 en de belangrijkste bronnen waren:
– donaties

 Financieel resultaat
Met de inkomsten van € 1.797,00 en uitgaven van € 1.244,54 is een positief financieel resultaat geboekt van € 552,46. (31 december 2017).

Rekening Instituut voor Beeldtaal 2017
inkomsten 2017 uitgaven 2017
Saldo 2016 € 7.352,28 Webreus € 48,95
donaties € 1.797,00 ING € 123,68
Diversen € 71,91
Tekenaar € 1.000,00
Totaal € 9.149,28   Totaal € 1.244,54
saldo 2017 € 7.904,74