Financieel jaarverslag 2016

Uitgaven
De uitgaven in 2016 van het Instituut voor Beeldtaal waren in totaal € 4.387,70 De belangrijkste kostenposten waren:
– Drie beeldtaal professionals inhuur (4200,-).

Inkomsten
De inkomsten in 2016 bedroegen € 11.739,98 en de belangrijkste bronnen waren:
– Saldo 2015 (5289,98)
– Betaling voor beeldtaaltrainingen door BAR organisatie (5000,-)
– Donaties (1450,-)

Financieel resultaat
Met de inkomsten van € 11.739,98 en uitgaven van € 4.387,70 is een positief financieel resultaat geboekt van € 7.352,28. (31 december 2016).

Rekening Instituut voor Beeldtaal 2016

Inkomsten 2016

Uitgaven 2016

Saldo 2015

€ 5.289,98

In Company

€ 5.000,00

Masters

€ 4.200,00

Donaties

€ 1.450,00

RC

   € 180,20

Materiaal

        € 7,50

Totaal

€ 11.739,98  

Totaal

 € 4.387,70
saldo 2016 € 7.352,28

 

Penningmeester Instituut voor Beeldtaal

Tim Stok