Financieel jaarverslag 2015

Uitgaven
De uitgaven in 2015 waren in totaal € 4.570,45 De belangrijkste kostenposten waren:
– Vier beeldtaal professionals voor trainingen (2.424,41).
– Zaalhuur (1991,76)

Inkomsten
De inkomsten in 2015 bedroegen € 9.860,43 en de belangrijkste bronnen waren:
– Saldo 2014 (1.233,40)
– Betaling voor trainingen (8.548,50)
Financieel resultaat
Met de inkomsten van € 9.860,43 en uitgaven van € 4.570,45 is een positief financieel resultaat geboekt van € 5.289,98. (31 december 2015).

Rekening Instituut voor Beeldtaal 2015

Inkomsten 2015

Uitgaven 2015

Saldo 2014

€ 1.233,40

Master Classes

€ 3.600,00

Masters

€ 2.424,41

In Companies

€ 4.948,50

Zaalhuur

€ 1.991,76

Donaties

     € 25,00

Materiaal

€ 84,95

RC

€ 8,30

KvK

€ 7,50

Eventbrite

     €  53,53

Eventbrite

€ 53,53

Totaal

€ 9.860,43  

Totaal

€ 4.570,45

Saldo 2015

 € 5.289,98

Penningmeester Instituut voor Beeldtaal

Tim Stok