Mini-Congres – In beeld: God, macht en object – 11 juni 2013

beeld-minicongres

SERIE De taal voorbij: beeld!  

Mini-congres   In beeld: God, macht en object (dag 1)
11 juni – 20:00 uur – locatie: Pakhuis de Zwijger in Amsterdam

Don’t just tell me, show me!
Er gaat tegenwoordig een overstelpende hoeveelheid beelden de wereld over. Taal alleen is niet meer genoeg wanneer het gaat om een blik op de wereld: we willen niet alleen horen of lezen, we willen vooral zien! We zijn bezeten van beelden, en de (sociale) media spelen daar gretig op in.
Waarom bestoken we elkaar met die stortvloed aan beelden? Wat zorgt voor die onmiddellijke kick die het beeld ons geeft? En welke rol blijft er over voor de taal, voor het veel langzamer verhaal, in die overvloed van flashes en snapshots?
Drie sprekers gaan op zoek naar de invloed die de al maar toenemende communicatie via het beeld heeft op onze waarneming en op ons denken.
Na de pauze praten we in kleinere groepen door over het onderwerp.

Programma

20:00 – Opening
20:05  – lezing Beeldtaal en religie
De noodzaak voor god om abstract te blijven
door Jaap van Kampen

kunstIn het christendom en de islam geldt een verbod op het maken van (gesneden) beelden van God. In het Jodendom mag zijn naam niet worden uitgesproken (JHWH). Waarom eigenlijk? Welk licht werpt dat  op de manier waarop wij tegenwoordig met beelden omgaan?

Jaap van Kampen geeft cursussen waarin hij thema’s als ‘dreiging’, ‘tijd’, ‘heldendom’ en  grensgebieden’ behandelt aan de hand van literatuur, kunst, filosofie, theologie en sociologie. Door middel van teksten, films en beelden brengt hij mensen met elkaar in gesprek. Wie of wat G/god is, blijft voor hem een intrigerend raadsel, ook al was hij jarenlang werkzaam in/voor in diverse (protestante) kerken. Jaap van Kampen is socioloog en mediator.

20:20 – lezing Beeldtaal en macht
Wat is de macht van beeldtaal?
door Jan Willem Schouw

faraozwart

Farao’s, koningen en keizers torenen op fresco’s en in marmerreliëfs hoog boven hun onderdanen uit. Voor iedereen is duidelijk: dat is de macht. Hoe laat de macht zich in moderner tijden afbeelden? Hoe laten politici die dingen naar de gunst van hun kiezers zich afbeelden? En helpt het?

Jan Willem Schouw is kennisadviseur bij de Academie voor Overheidscommunicatie bij het Ministerie van Algemene Zaken. Hij houdt zich bezig met het geven en organiseren van trainingen en cursussen voor ambtenaren van de Rijksoverheid. Oa. over speeches, woordvoering, sociale media, onderzoek, gedragsverandering en beeldregie. Hij werkte voor het Ministerie van VROM, Defensie, diverse gemeenten en een communicatieadviesbureau. Leren doe je in de praktijk is zijn Leitmotiv.

20:35 – lezing Beelden en verhalen
Het verdwijnen van de mens en het verschijnen van het object
door Pieter de Nijs

haussman

In de kunst, in de media, in de reclame en pr: waar ooit de mens drager was van een universeel verhaal, heerst nu het object. Wat vertelt de fetisjering van het object over onze samenleving en over de manier waarop we die verbeelden?

Pieter de Nijs is freelance redacteur en literatuur-, kunst- en theaterdocent. Hij schreef over Nederlandse en buitenlandse literatuur voor verschillende literaire tijdschriften en over beeldende kunst en theater voor o.a. De Groene Amsterdammer.

20:50 – PAUZE –
21:05 – Thematafels
Gesprekken in groepjes van max 15 nav en olv de sprekers (en eventueel reservegespreksleiders) nav vragen.
21:30 Samenvatten van gesprek met een treffend beeld over het onderwerp <techniek>
21:50 Presentatie van de beelden door de sprekers <techniek>
22:10 einde

Deze bijeenkomsten zijn een initiatief van het Instituut voor Beeldtaal (i.o.), in samenwerking met Stichting Comik

Aanmelden kan op de site van de Zwijger
http://www.dezwijger.nl/taalvoorbij1
of stuur een mailtje naar
info@comik.nl of naar
info@instituutvoorbeeldtaal.nl o.v.v. aanmelden mini-congres 11 juni.