Meningen in beeld – 16 november 2017

Werkcollege – Meningen in beeld
datum: donderdag 16 november
locatie: Pakhuis De Zwijger, Amsterdam
met: Toon Niël, Gijs Rademaker, Thomas Powell
voertaal: deels engels

Hoe kan de combinatie van taal en beeld (beeldtaal) bijdragen aan maatschappelijke keuzes en opinievorming? Zowel als boodschap van bestuurders aan bestuurden, maar zeker ook andersom. Hoe kunnen betrokken burgers hun mening vormen en hun mening geven in een vroeg stadium, liefst vóórdat het beleid al in hermetisch gesloten plannen is vervat?

Dat doen we heel praktisch door mensen om een mening te vragen. Bijna altijd wordt met een enquête geprobeerd de algemene opinie te vangen uit een waaier van opvattingen, meningen en oordelen. Maar de diepe(re) gelaagdheid van veel vraagstukken liet en laat zich steeds minder in woorden vangen. Kan beeldtaal hier uitkomst bieden?

De hamvraag is of je een grote bevolkingsgroep, met een sterk uiteenlopende “political literacy” wel voldoende kunt raadplegen met louter ‘talige’ middelen. Hoe kun je beeld en taal en andere expressiemiddelen op een effectieve manier combineren, zonder versimpeling en demagogie? Hoe bereik je een representatieve weergave van het publieke draagvlak voor nieuw op te stellen plannen?

Gijs Rademaker van EenVandaag zal vertellen hoe hij gebruikmakend van verschillende technieken, een grote groep panelleden op genuanceerde wijze bevraagt over politiek actuele onderwerpen en hoe reacties worden verwerkt, vormgegeven en uitgeserveerd.

Vervolgens gaan Toon Niël, Gijs Rademaker en Thomas Powell in discussie met de zaal over de vraag of de werkwijze van EenVandaag geschikt te maken is voor een alternatief soort mini-referenda. Zulke referenda zouden een fase in de beleidsvoorbereiding van een nationale of lokale overheid kunnen zijn. Een bottom-up approach.

 Toon Niël (1947) Vormgever (Rietveld-academie: grafisch/typografie/ fotografie) en politicoloog (Vrije Universiteit: bestuurskunde/methodologie). Ontwierp onderwijsleermiddelen (Unesco, Malmberg), boeken, beleidsdocumenten, data-visualisatie en 3d-objecten. Werkte voor de gemeente Amsterdam aan cultuurbeleid en sociaal beleid en nu free lance.

Tom Powell (1986, UK) Assistant Professor of Political Communication (Universiteit van Amsterdam). PhD in hoe beelden en woorden in nieuwsmedia samen onze politieke waarneming beïnvloeden (zie ook de Volkskrant). Studeerde neuroscience (MA) en psychologie (BA) met specialisatie in visuele perceptie. Visualiseerde sociale netwerken voor het UK ministry of Defence.

Gijs Rademaker (1978) is historicus en journalist. Studeerde geschiedenis en journalistiek (Rijksuniversiteit Groningen). Werkte bij de actualiteitenrubriek Netwerk. Is betrokken bij het samenstellen en verwerken van opinie-onderzoeken voor de uitzendingen van EenVandaag. Hij is het gezicht van het EenVandaag Opiniepanel. Hij presenteert de resultaten van de opinieonderzoeken en licht deze toe.

Gratis Entree. @instituutvoorbeeldtaal.nl o.v.v. aanmelden Taal Voorbij #33, 16 november 2017. Aanmelden kan op de site van Pakhuis de Zwijger, of stuur een mailtje naar info@instituutvoorbeeldtaal.nl.