Hoe mode spreekt – 17 mei 2017

SERIE De taal voorbij: beeld !  #30

Werkcollege – Hoe mode spreekt
datum: woensdag 17 mei
locatie: Pakhuis de Zwijger in Amsterdam
met: Charlotte Dwyer en Sanne Bolten

Vaak lijken wij dingen te willen zeggen die we niet goed kunnen verwoorden, gedachten, maar met name emoties. Met kleding zeg je het zonder woorden. Die link, tussen wat wij willen zeggen en wat er daadwerkelijk wordt overgebracht is het terrein van modeonderzoeker Charlotte Dwyer en modeschrijver Sanne Bolten. Hoe werkt de rol van kleding, en in het bijzonder de rol van mode? Immers mode is de optimale bewuste en onbewuste keuze om de ander iets te willen zeggen.

Mode is an sich een complex tekensysteem, met een grammatica, idioom, structuur e.d.,

Maar hoe neemt het modesysteem het over als de grenzen van het talige system zijn bereikt? Wat kunnen we met mode wel uitdrukken wat met taal niet (meer) kan. Kan mode meer zeggen, het anders zeggen dan taal?  En wat als mode en taal het samen doen, beeldtaal worden. Rijkdom van expressie? Of alleen maar chaos en anarchie?

Ga mee tijdens een zoektocht naar de betekenis en zingeving van mode door de relatie tussen beeld en taal te (her-)ontdekken en te waarderen. Het lijkt voorlopig een redelijk polaire queeste: Mode, of het kan en doet een hoop. Of het is het feest van de fashionado’s, met verder weinig betekenis. Één van de  grenzen van beeldtaal of ook beeldtaal.