Gaat het schrijven dood? – 17 december 2013

illustratie comikmail

SERIE De taal voorbij: beeld !  #6

– Gaat het schrijven dood? –
17 december,  20:00 – 22:15 uur
locatie: Pakhuis de Zwijger in Amsterdam

Berichten uit een schriftloze samenleving in het elektronisch tijdperk. Over de toekomst of misschien eerder de voltooid verleden tijd van het schrift. Dr. Kiene Brillenburg Wurth schreef  een artikel in de Groene Amsterdammer over hoe ‘het schrift’ zich zou kunnen ontwikkelen. Onder andere gebaseerd op Die Schrift: Hat Schreiben Zukunft van de mediafilosoof Vilém Flusser. Hoe het schrift ooit is begonnen en hoe het mogelijkerwijs zal eindigen: als beeld.

Centraal in het artikel staat de gedachte van ‘de mogelijkheid van de uitwissing van het schrift als de motor van een lineair, historisch bewustzijn’. Dat het schrift met z’n lineair-logische structuur in een tijdperk waarin nieuwe elektronische media de boventoon voeren op z’n minst terrein aan het verliezen is, mag blijken uit de experimenten die zich op het grensvlak van tekst en beeld afspelen. In de cinépoèmes van Jan Baeke en Alfred Marseille bijvoorbeeld, of in de ‘e-poetry’ die K. Michel en Dirk Vis samen maken, maar ook in het werk van auteurs als Paul Auster en Hari Kunzru.

De vraag is wat het effect is van deze ontwikkelingen op het schrijven. Verandert de manier waarop de lezer leest door de onstuitbare opkomst van nieuwe (digitale) media en de nadruk op het beeld als communicatiemiddel? Welke nieuwe wegen kunnen er worden geopend voor kunst en literatuur in de ‘post-internet esthetiek’?

Over deze en andere vragen gaan dr. Kiene Brillenburg Wurth en Dirk Vis na een korte inleiding met elkaar en met de zaal in discussie.

Kiene-portretdr. Kiene Brillenburg Wurth is universitair hoofddocent Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Utrecht en verbonden aan het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON) – Tekstuele Cultuur. En project leider van het VIDI-project Terug naar het Boek (2011-2016). Kiene’s onderzoek is gericht op: literatuur en (nieuwe) media; muziek; esthetische theorie; intermedialiteit in de moderne en post-moderne tijd.  Zie ook Kiene Brillenburg Wurth

 

dirk-vis-portret
Dirk Vis studeerde Beeld & Taal aan de Rietveld Academie en Design aan het Sandberg Instituut, publiceerde in kleine oplage Bestseller (2009), maakte met K. Michel bewegende gedichten, doceert Interactieve Media aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten en is redacteur van literair tijdschrift De Gids. Zie ook dirkvis.net

 

 

Programma
– Inleiding door Kiene Brillenburg Wurth
– E-Poetry door Dirk Vis
– pauze
– Practicum o.l.v. Kiene Brillenburg Wurth
– Discussie o.l.v. Pieter de Nijs

Gratis Entree. Aanmelden kan op de site van de Zwijger, http://www.dezwijger.nl/taalvoorbij6
of stuur een mailtje naar info@instituutvoorbeeldtaal.nl o.v.v. aanmelden werkcollege 17 december.

Krak from De Gids on Vimeo

Wie kan er beter uitleggen wat de theorie achter de teloorgang van het schrijven behelst dan de auteur zelf? Kijk hier naar een interview met Vilém Flusser.