Dialoog op ooghoogte – 15 september 2015

Still uit A Serious Man
Still uit A Serious Man


SERIE De taal voorbij: beeld !  #18

– Dialoog op ooghoogte –
dinsdag 15 september,  20:00 – 22:00 uu
locatie: Pakhuis de Zwijger in Amsterdam
met: Drs. Ir. Marjoleine van der Meij, Dr. Dirk Stemerding, MSc. Zoë Robaey

Kun je het misschien nóg een keer uitleggen? Heb je misschien een pláátje?

Een mix van beeld en taal is veel geschikter om de noodzakelijke dialoog tussen producent en consument aan te gaan, dan alleen taal. Dat geldt zowel voor de boodschap zelf, als voor de interactie (dialoog) tussen zender en ontvanger.

Ook in de communicatie over wetenschap, techniek en innovatie wordt gezocht naar manieren om met inzet van beeld en taal die dialoog vorm te geven, te verdiepen én toegankelijker te maken .

Van oudsher werd veelal vanuit een autoriteitspositie c.q. autoriteitsperspectief (overheid, universiteit) over techniek en wetenschap gecommuniceerd. Met het stichtelijke doel op basis van paternalistische aanpak mensen iets te ‘leren’, in de veronderstelling dat men de vernieuwing die innovatie brengt zou gaan waarderen en vervolgens zou accepteren. Die insteek is uitgewerkt. Onderzoekers en innovators zijn inmiddels ’gedwongen’ om een dialoog aan te gaan met ‘de maatschappij’, het liefst al tijdens het ontwikkelingsproces. Pakhuis de Zwijger is een voorbeeld van een plek waar dit regelmatig gebeurt.

Op welke wijze kan de interactie tussen taal en beeld bijdragen aan de dialoog over innovatie of wetenschap?

Deze avond over ‘speelse dialoog’ bestaat uit drie delen:
1. De ‘shift’ van eenrichtingscommunicatie naar de dialoog over wetenschap, techniek en innovatie in woord en beeld (verzorgd door Drs. Ir. Marjoleine van der Meij, VU).

2. Enkele praktijkvoorbeelden ontwikkeld bij het Rathenau (verzorgd door Dr. Dirk Stemerding, Rathenau).
Ervaringen met de bio-art en de Impact! Tentoonstelling (juni 2015) die beoogde door middel van kunst ethische reflectie te stimuleren. (verzorgd door MSc. Zoë Robaey, TU Delft)

3. Tijdens een mini-workshop werken we samen aan het ontwerp van een nieuwe (speelse) dialoog.

marjoleine vierkant

Drs. Ir. Marjoleine van der Meij rondt in 2016 haar promotie af over ‘speelse tools voor de maatschappelijke dialoog over wetenschap en innovatie’. Zij is industrieel ontwerper en ontwikkelt naast haar werk als docent-onderzoeker aan de Vrije Universiteit bordspellen en interieurs.

 

 

dirk

Dr. Dirk Stemerding is senior technology assessor bij het Rathenau Instituut in Den Haag. Eén van zijn projecten betreft de maatschappelijke dialoog over synthetische biologie. Binnen het consortium Synenergene, zoeken Rathenau en vele andere organisaties in Europa naar de juiste middelen om deze dialoog vorm te geven.

 


zoe 3MSc. Zoë Robaey
onderzoekt als promovenda aan de TU Delft de link tussen eigendom van genetisch gemodificeerde gewassen en morele verantwoordelijkheid in de landbouw. Ze onderwijst ook techniek- en klimaat ethiek.

 

 

Gratis Entree. Aanmelden kan op de site van Pakhuis de Zwijger, of stuur een mailtje naar info@instituutvoorbeeldtaal.nl o.v.v. aanmelden werkcollege 15 september.