Beleidstaal verbeeld – 19 oktober 2017

 

SERIE De taal voorbij: beeld !  #32

Werkcollege – Beleidstaal verbeeld, Deel 1
datum: donderdag 19 oktober
locatie: Pakhuis de Zwijger in Amsterdam
met: Toon Niël en Thomas Powell
Voertaal: deels engels

We gaan de mogelijkheden verkennen om met de samenwerking van taal en beeld de beleidsvoorbereiding (en daarmee de politieke besluitvorming) tot een opener proces te maken.

Sommige zaken kun je exact meten en tot op zes cijfers achter de komma vastleggen, maar in de voorkeuren van mensen heb je crispy sets en fuzzy sets. En ja hoor! De meeste politiek actuele onderwerpen zijn zo fuzzy als een mistige maandagochtend.

Daarbij komt dat voor veel mensen getalswaarden en waarschijnlijkheden niet erg leven. Communiceren met kwantitatieve gegevens is in de praktijk niet altijd zo exact en overtuigend.

Gelukkig zijn er veel manieren om taal en beeld zó met elkaar te verbinden dat de kern van de boodschap min of meer intuïtief wordt overgedragen. Zoals een ronde klok met wijzers een begrijpelijker beeld van de tijd geeft dan een digitale klok. Of zoals de taartpunten van een ‘pie’ een effectieve ondersteuning geven bij het begrijpen van een begroting.

Politicoloog en designer Toon Niël laat zien hoe de combinatie van taal en beeld, beeldtaal dus, informatie en communicatie levendiger, invoelbaarder en daarmee effectiever maakt.  We gaan gezamenlijk onderzoeken hoe beeldtaal een betere dialoog met grotere groepen tot stand kan brengen. Tom Powell is kort geleden gepromoveerd op framing effecten van verbaal en visueel gepresenteerde politieke actualiteiten. Hij zal laten zien hoe verschillend beeld en taal uitwerken in de politieke berichtgeving.

Toon Niël (1947) Vormgever (Rietveld-academie: grafisch/typografie/ fotografie) en politicoloog (Vrije Universiteit: bestuurskunde/methodologie). Ontwierp onderwijsleermiddelen (Unesco, Malmberg), boeken, beleidsdocumenten, data-visualisatie en 3d-objecten. Werkte voor de gemeente Amsterdam aan cultuurbeleid en sociaal beleid en nu free lance.

Tom Powell (1986, UK) Assistant Professor of Political Communication (Universiteit van Amsterdam). PhD in hoe beelden en woorden in nieuwsmedia samen onze politieke waarneming beïnvloeden (zie ook de Volkskrant). Studeerde neuroscience (MA) en psychologie (BA) met specialisatie in visuele perceptie. Visualiseerde sociale netwerken voor het UK ministry of Defence.


Gratis Entree. @instituutvoorbeeldtaal.nl o.v.v. aanmelden Taal Voorbij #32, 19 oktober 2017. Aanmelden kan op de site van Pakhuis de Zwijger, of stuur een mailtje naar info@instituutvoorbeeldtaal.nl.