Beelden en schrijven – 8 maart 2018

Werkcollege – Beelden en schrijven
datum: donderdag 8 maart
locatie: Pakhuis De Zwijger, Amsterdam
met: Willem Otterspeer en Hugo van der Velden

Een schrijver die ook letterlijk beelden gebruikt creëert een intrigerend onderzoeksveld. Vragen als hoe “zegt” de schrijver zijn boodschap in letterlijke beelden? En drukt de schrijver met letterlijke beelden iets anders uit dan met overdrachtelijke beelden? Beeldtaal in de grenszone.

W.F. Hermans is voornamelijk bekend als schrijver, ten overvloede, taal dus. Hij publiceerde ook “beeldwerk”. Bijvoorbeeld Koningin Eenoog en Foto uit eigen doos. Dat brengt de vraag in beeld: Vinden we de dragende principes van zijn literaire werk ook terug in deze beelden?

Een andere schrijver die nadacht over de rol van het beeld is de historicus J. Huizinga.

Willem Otterspeer stelt in zijn biografie over Hermans dat angst en agressie de twee belangrijkste polen waren in de emotionele huishouding van Hermans. Met Otterspeer gaan we de relatie onderzoeken tussen woord en beeld bij Hermans.

Hugo van der Velden gaat op zoek naar de relatie tussen beeld en taal bij Huizinga.

Willem Otterspeer studeerde geschiedenis en filosofie en was tot 2016 hoogleraar geschiedenis te Leiden.  Schreef als historicus vooral over universiteitsgeschiedenis, daarnaast essays en biografieën. Meest recente biografie ging over Willem Frederik Hermans (twee delen: De mislukkingskunstenaar (2013) en De zanger van de wrok (2015))

prof. dr. Hugo van der Velden Rijksmuseumleerstoel Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, in het bijzonder van de Lage landen (leerstoel in samenwerking met het Universiteit van Amsterdam)

 

Gratis Entree. @instituutvoorbeeldtaal.nl o.v.v. aanmelden Taal Voorbij #35, 8 maart 2018. Aanmelden kan op de site van Pakhuis de Zwijger, of stuur een mailtje naar info@instituutvoorbeeldtaal.nl.