Beeldtaal bij Huizinga en Hermans

Johan Huizinga schaalde visuele bronnen hoger in dan tekstuele. Opmerkelijk, daar de dominantie van het woord zeker in zijn vakgebied geschiedenis en …

BeeldSchoon

Mensen kunnen op twee manieren tonen wat zij als schoonheid ervaren: door taal, door beeltenissen, en uiteraard door de combinatie van taal …

Op weg naar beeldtaal

De wereld van politiek en bestuur worden nog steeds geregeerd door tekst. Beelden spelen nog slechts een ondergeschikte rol. De combinatie van …

Woorden + Beelden = Verkiezen

In verkiezingstijd ondergaat de mediaconsument een vloedgolf aan beelden en woorden. Op het eerste gezicht een eindeloze herhaling van aanrollende en terugtrekkende …

Spreken in beelden

Gebarentaal is beeldtaal pur sang. Er is het woord en er is het beeld. Deels tijdvolgordelijk, deels tegelijkertijd. Bij taal wordt in eerste …

Met het woord zie je ook het beeld

Is de westerse samenleving seculier? Wie deze vraag in de jaren ’70 of ’80 stelde kreeg steevast een bevestigend antwoord. De bewijzen …

Emoji? 😂 🚶 👍 🕸 ❗

Emoji’s, die kleine plaatjes, laten dagelijks zien waar ze groot in zijn Ze zijn niet meer weg te denken uit onze digitale …

Over Chinese karakters en metaforen

Chinees, dat is al redelijk lastig. Maar emoties uitdrukken in metaforen met ideogrammen?  Zhen Pan, associate professor van Jiangsu Normal University, doet …

Visualisatie in zakelijke setting

Visualisatie in zakelijke setting heeft In essentie twee doelen:   een besluitvormingsproces ondersteunen door, samen met de klant, begrippen visueel uit te beelden. Abstracte begrippen …

Frame het frame

Framing. Wat is het, hoe werkt het en hoe kun je met beelden framing nog overtuigender maken? Dit was het thema van …

Dialoog met woord én beeld

Interactief gebruik maken van woord én beeld brengt je verder en geeft je meer. Dat is de conclusie van het werkcollege Dialoog …