Wat zie je wel en wat zie je niet? 

Talig oppositie denken: betekenisgeving door differentiatie.
Twee modecovers met oneindig veel verschillende verhalen.