Visualiseer twee getallen

Bedenk een manier om de getallen 75 en 37 te laten zien.

1 schaapjes 2-temperatuur 3-handjes 4-telraam 5-boom

 

Meer ideeën? Mail naar info@instituutvoorbeeldtaal.nl