Beleidstaal verbeeld – Beeldverslag Taal Voorbij #32

beeldverslag Beleidstaal verbeeld, door David den Ouden i.o.v. Instituut voor Beeldtaal
Over hoe verschillend tekst en beeld ons beïnvloeden bij het vormen van een mening of het aanzetten tot gedrag.

Beeldverslag van werkcollege #32 De Taal Voorbij, Beleidstaal verbeeld.
door: David den Ouden

Meer over dit onderwerp:
Op weg naar beeldtaal