Visualisatie in zakelijke setting

illustratie-#20-OP-WIT

Visualisatie in zakelijke setting heeft In essentie twee doelen:  

  1. een besluitvormingsproces ondersteunen door, samen met de klant, begrippen visueel uit te beelden. Abstracte begrippen krijgen zo inhoud, en verschillen in visie komen aan het licht.
  2. een omvangrijke en complexe tekst omzetten in enkele strips of tekeningen, die voor meer mensen toegankelijk zijn.

Fleur van Wijck, Lienke Raben en Serena Westra van bureau Getting the picture illustreerden dit op inzichtelijke wijze met praktische opdrachten en voorbeelden tijdens de 20ste sessie van De Taal Voorbij in Pakhuis de Zwijger.

Aan de orde kwam de metafoor van de “communicatiemachine” met twee belangrijke kenmerken:

  1. Visualisatie werkt uitstekend om een gerichte conversatie te starten. Over vage managementtermen kun je moeilijk praten. Maar als je deze uitbeeldt in een tekening, worden zaken concreter en krijgen ze houvast. De bijeenkomst krijgt meer body, meer inhoud en begrip.
  1. Visualisatie werkt heel goed als facilitator van communicatie. Beelden kunnen helpen gedachten uit te drukken en tot overeenstemming te komen. Een nota of beleidsplan omzetten in een strip is werk van langere adem. De klant levert het ruwe materiaal, geeft een schets van de inhoud.

Een co-creatie: samen zoeken naar een goede uitbeelding van de vragen en termen die er leven. On(der)belichte aspecten krijgen een plek, aandacht, vage contouren worden heldere structuren.

De tijd is rijp voor visualisatie: het kan, het mag en het moet. Het kan door recente digitale technieken waarmee je razendsnel en makkelijk beelden kunt maken en delen. Het mag en moet omdat het onderscheid tussen producenten en consumenten grotendeels is weggevallen. We worden allemaal producenten én consumenten. Communiceren in woord én beeld.

De grondlegger is Dan Roam met zijn inmiddels klassieke publicatie The back of the Napkin.

5-fotoos
vlnr, boven: Serena Westra, Fleur van Wijck, Lienke Raben bij Taal Voorbij #20, in Pakhuis de Zwijger

Uiteraard gingen de deelnemers na deze uiteenzetting zelf aan de slag. Met veel enthousiasme en creativiteit om even zelf een aantal termen om te zetten in beeld. En ook the other way around door de zaal te vragen wat een snelle schets op de flipover opriep. Dat was veel én zeer divers. Met deze praktische kleine oefeningen werd voelbaar dat er altijd een context nodig is voor betekenis, voor interpretatie. En dat geldt zowel voor woorden als voor beelden.

Na deze warming up konden we aan het serieuze werk beginnen: een kleine casus omzetten in een beeldverhaal. En als check een andere groep aan de hand van het beeldverhaal de casus laten reconstrueren. Dat bleek wonderbaarlijk goed te gaan. In een tijdbestek van 20 minuten en in groepjes waarvan de deelnemers elkaar niet/of nauwelijks kenden.

IMG_2

door: Jos Overbeeke

Lees meer op deze site:
Hebben ze al getekend? – Beeldverslag door Daan Kurai
Verhaal Verbeeld – beeldverhalen die deelnemers maakten n.a.v. een casus

Boekentips:
– On the back of the Napkin: Solving problems and selling ideas with pictures (2009)
Dan Roam
– Change by Design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation (2009)
Tim Brown
– The doodle revolution: Unlock the Power to think differently (2013)
Sunni Brown
– Creative Confidence: Unleashing the creative potential within us all (2013)
Tom Kelley, David Kelley
– Visual Leaders: New tools for visioning, management,& organization change (2013)
David Sibbet
– Business Model Generation: een handboek voor visionairs, game changers en uitdagers (2014)
Alexander Osterwalder