Verslag van de tekentafel juni 2015

tekeningenZelf aan de slag. Dinsdag 30 juni hield Het Instituut een afsluitende avond van een succesvol jaar waarin de interactie tussen taal en beeld theoretisch en praktisch verder is onderzocht.

Een avond waarin in vier blokken van een half uur, onderwerpen van het afgelopen jaar nogmaals in workshopvorm de revue passeerden. Dat leverde voor de deelnemers inzichten op en voor het Instituut onderwerpen om het volgende jaar op te pakken.

Van tekst naar beeld naar tekst
Als opwarmertje deed beeldbouwer Bas de Baar een spelletje Pictionary met twee groepen van 10 deelnemers. Dan blijkt hoe je met een paar goed gekozen lijnen ook abstracte begrippen snel en duidelijk in beeld kunt weergeven. Echt treffend als de kijker het weer kan vertalen naar de oorspronkelijke taaluiting. Dan heb je een skill.

Beeld interpreteren met beeld
Stripjournaliste Eva Hilhorst nodigde iedereen uit een tekening te maken n.a.v. een tijdschriftfoto met een poli-interpretabel karakter. Eerste opdracht, geef de verschillende elementen van de foto weer in tekeningen. En de tweede opdracht: maak een totale tekening van wat je ziet. Dus eerst goed kijken wat je ziet en dan (pas) een interpretatie geven van de foto.

Anders kijken naar taal 
Dichter Theo Danes heeft een eigen, ietwat sms-achtige taal ontwikkeld. Typische Danes-woorden zijn bijvoorbeeld goudple4, 5er en n8. Grappig, zeker, maar ook heel didactisch. Het maakt je los van je taalregels, en geeft je daardoor ruimte om je gedachten meer te laten gaan, nieuwe inzichten en associaties te krijgen

Beelden maken op gevoel
Meer gericht op de emotieve kant van beeld en woord is de aanpak van tekentaalspecialist Jeanneke Hoppenbrouwers: eerst een gevoel(sbeeld) krijgen van je eigen gezicht: de hoeken en lijnen van je gezicht ‘op je netvlies te krijgen’. Vervolgens beweeg je een schilderpapier blind over een staande viltstift. Zo maak je dus op de tast een zelfportret. Zonodig, weer ziende, nog enkele lijnen aan toevoegen en het geheel kleuren geven met pastel.

Het resultaat is altijd op een of andere manier een uitdrukking van wie je bent. Het beeld krijgt reliëf als je het toelicht met taal.

Ook deze avond leverde weer nieuwe inzichten op. Voor het Instituut voor Beeldtaal is er nog veel onderzoek te verrichten.

door: Jos Overbeeke

jos