ANBI

Publicatieplicht ANBI

ANBI in culturele zin: Het instituut voor Beeldtaal is voor de wet een culturele ANBI.
Naam instelling: Instituut voor Beeldtaal
Oprichtingsdatum: 14 januari 2014
RSIN nummer: 853617132

Contactgegevens Instituut voor Beeldtaal
Marjan de Vries
Van der Vijverstraat 8-1
1093KC Amsterdam
info@instituutvoorbeeldtaal.nl

Doelstelling
Het bevorderen van kennisontwikkeling over de wisselwerking tussen beeld en taal, zowel op theoretisch als praktisch gebied, alsmede het bevorderen van inzicht in de toepassingsmogelijkheden van beeldtaal en van informatieoverdracht, creativiteit en communicatie tussen mensen door middel van beeldtaal. Het verzorgen van onderricht over en ondersteuning bij de toepassing en inzet van beeldtaal.

Beleidsplan
Zie beleidsplan 2021-2022 Instituut voor Beeldtaal

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie personen.

Bestuurders
Voorzitter Marjan de Vries,  info@instituutvoorbeeldtaal.nl, per 14-1-2014.
Secretaris Rozemarijn van der Vooren, info@instituutvoorbeeldtaal.nl, per 14-1-2014.
Penningmeester Tim Stok, info@instituutvoorbeeldtaal.nl, per 14-1-2014.

Beloningsbeleid
Conform de ANBI-voorwaarden werken de bestuursleden onbezoldigd. Voor zover er van betaald werk sprake zal zijn, zal dit alleen gebeuren met zelfstandige bedrijven of zelfstandige ondernemers op declaratiebasis.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De Stichting Instituut voor Beeldtaal bestaat sinds 14-1-2014. Een impressie van de activiteiten, werkcolleges en workshops zijn te vinden op de website van de stichting. Zie daarvoor events op deze site.
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
– Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
– Jaarverslag 2020

Financiële verantwoording
Financieel jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2016
– Financieel jaarverslag 2017
– Financieel jaarverslag 2018
– Financieel jaarverslag 2019
– Financieel jaarverslag 2020