ANBI

Publicatieplicht ANBI

ANBI in culturele zin: Het instituut voor Beeldtaal is voor de wet een culturele ANBI.
Naam instelling: Instituut voor Beeldtaal
Oprichtingsdatum: 14 januari 2014
RSIN nummer: 853617132

Contactgegevens Instituut voor Beeldtaal
Marjan de Vries
Van der Vijverstraat 8-1
1093KC Amsterdam
info@instituutvoorbeeldtaal.nl

Doelstelling
Het bevorderen van kennisontwikkeling over de wisselwerking tussen beeld en taal, zowel op theoretisch als praktisch gebied, alsmede het bevorderen van inzicht in de toepassingsmogelijkheden van beeldtaal en van informatieoverdracht, creativiteit en communicatie tussen mensen door middel van beeldtaal. Het verzorgen van onderricht over en ondersteuning bij de toepassing en inzet van beeldtaal.

Beleidsplan
Zie beleidsplan 2014 Instituut voor Beeldtaal  

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie personen.

Bestuurders
Voorzitter Marjan de Vries,  info@instituutvoorbeeldtaal.nl, per 14-1-2014.
Secretaris Rozemarijn van der Vooren, info@instituutvoorbeeldtaal.nl, per 14-1-2014.
Penningmeester Tim Stok, info@instituutvoorbeeldtaal.nl, per 14-1-2014.

Beloningsbeleid
Conform de ANBI-voorwaarden werken de bestuursleden onbezoldigd. Voor zover er van betaald werk sprake zal zijn, zal dit alleen gebeuren met zelfstandige bedrijven of zelfstandige ondernemers op declaratiebasis.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De Stichting Instituut voor Beeldtaal bestaat sinds 14-1-2014. Aan de oprichting zijn in 2013 een aantal workshops vooraf gegaan, waarvan je een impressie vindt op de website van de stichting. Zie daarvoor events op deze site.

Financiële verantwoording
Omdat 2014 het eerste boekjaar is, bestaat er nog geen afgerond kalenderjaar en is er geen financiële verantwoording. De opstartactiviteiten in 2013 zijn met prive middelen gefinancierd.