Beeldtaal bij Huizinga en Hermans

Johan Huizinga schaalde visuele bronnen hoger in dan tekstuele. Opmerkelijk, daar de dominantie van het woord zeker in zijn vakgebied geschiedenis en …

BeeldSchoon

Mensen kunnen op twee manieren tonen wat zij als schoonheid ervaren: door taal, door beeltenissen, en uiteraard door de combinatie van taal …

Op weg naar beeldtaal

De wereld van politiek en bestuur worden nog steeds geregeerd door tekst. Beelden spelen nog slechts een ondergeschikte rol. De combinatie van …

Woorden + Beelden = Verkiezen

In verkiezingstijd ondergaat de mediaconsument een vloedgolf aan beelden en woorden. Op het eerste gezicht een eindeloze herhaling van aanrollende en terugtrekkende …

Spreken in beelden

Gebarentaal is beeldtaal pur sang. Er is het woord en er is het beeld. Deels tijdvolgordelijk, deels tegelijkertijd. Bij taal wordt in eerste …

Volgende avontuur

Maak jij een nieuw avontuur voor het 11LETTERIG PARK? – Volg de regels van Wasco: Schrijf eerst automatisch, in 10 seconden, 3 …

Elfletterig woord verbeeld

Vier elfletterige woorden: bedenkselen, hoedenplank, hoestbonbon en mijniversum. Met een beeld bij het woord. Of een woord bij het beeld?

Beelden framen

Wat je een ijsbeer allemaal kan laten verkopen? Koppel een tekst aan een willekeurig plaatje en er ontstaat een onverwachte en vaak krachtige boodschap.