Het verhaal bij het beeld

Het verhaal bij de foto’s van Hermans, verteld door de deelnemers aan Taal Voorbij #35 in Pakhuis de Zwijger. Het was druk …

Beeldtaal bij Huizinga en Hermans

Johan Huizinga schaalde visuele bronnen hoger in dan tekstuele. Opmerkelijk, daar de dominantie van het woord zeker in zijn vakgebied geschiedenis en …

BeeldSchoon

Mensen kunnen op twee manieren tonen wat zij als schoonheid ervaren: door taal, door beeltenissen, en uiteraard door de combinatie van taal …

Op weg naar beeldtaal

De wereld van politiek en bestuur worden nog steeds geregeerd door tekst. Beelden spelen nog slechts een ondergeschikte rol. De combinatie van …

Woorden + Beelden = Verkiezen

In verkiezingstijd ondergaat de mediaconsument een vloedgolf aan beelden en woorden. Op het eerste gezicht een eindeloze herhaling van aanrollende en terugtrekkende …

Spreken in beelden

Gebarentaal is beeldtaal pur sang. Er is het woord en er is het beeld. Deels tijdvolgordelijk, deels tegelijkertijd. Bij taal wordt in eerste …

Volgende avontuur

Maak jij een nieuw avontuur voor het 11LETTERIG PARK? – Volg de regels van Wasco: Schrijf eerst automatisch, in 10 seconden, 3 …